โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์
2. กลุ่มการเรียน ภาษาไทย
3. กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับมัธยมคึกษาตอนปลาย
1. กลุ่มการเรียน วิทย์ - คณิต
2. กลุ่มการเรียน ภาษา - สังคม
3. กลุ่มการเรียน อุตสาหกรรม
4. กลุ่มการเรียน คหกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB