โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 66
โรงเรียนดงตาลวิทยาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดงตาลวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนดงตาลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกอุตสาหกรรม
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก อุตสาหกรรม
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 65
คู่มือครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
โรงเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม “ลอยกระทงที่ดงตาล”
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
โครงการอบรมแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดลพบุรี
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 64
มอบน้ำดื่ม และอาหารแห้ง สิ่งของอุปโภคและบริโภค ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 64
รางวัล"ระดับเหรียญทอง"ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน"ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
๑๑๐ ปี ลูกเสือไทย
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
เชิญชมการแถลงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
DO & Don’t ลดการตีตรา เพิ่มคุณค่าสู้ Covid -19
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดงตาลวิทยา “แนวทางการปฏิบัติการเรียนOnline 1-13 มิ.ย.64”
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
โรงเรียนดงตาลวิทยา ยกเลิกการสอบจัดห้องเรียน ม.1, ม.4
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64