โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
เรียนเชิญร่วมสะสมบุญสร้างร่มเงาให้ลูกตาลวิทยา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
เรียนเชิญร่วมงานทำบุญประจำปีหลวงพ่อรอด วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดงตาลวิทยาที่ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 64
ด้วยความห่วงใยจากผู้อำนวยโรงเรียนเรื่อง การเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
ขอแจ้งรายการการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 3 ม.ค 64
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
โรงเรียนดงตาลวิทยาปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค 64
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
สวัสดีปีใหม่ 2564 จากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงตาลวิทยา
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนดงตาลวิทยา “ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19”
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 63
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
ร่วมแสดงฟ้อนโคมล้านนาในกิจกรรมการแสดงบนเวทีกองอำนวยการงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
ประชุม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และ ประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
9 ข้อห้ามวันลอยกระทง
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 63
ปฏิทินกลุ่มบริหารวิชาการ เดือน ต.ค-พ.ย 63
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 63
งานธุรการ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้ หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 63
วารสารดงตาลทรรศน์ ปีที่ 21
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 63
ศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63