โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาพกิจกรรม
อบรม พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ตัวแทนครูโรงเรียนดงตาลวิทยา นำโดย จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว(วิทยากร) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา นายจิรภัทร ทองศักดิ์(วิทยากร) นายมาโนช เงินอยู่(ผู้เข้าร่วมอบรม) และ นางสาววิลาวัลย์ ขำนิล (ผู้เข้าร่วมอบรม) เข้ารับการอบรมจากศูนย์เสมารักษ์  เพื่อเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,11:09   อ่าน 208 ครั้ง