โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนดงตาลวิทยา นำโดยจ่าสิบเอกจตุรงค์. กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน  โดย ช่วงเช้า เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วงบ่าย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีการคัดกรองคำนึงถึงความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการหลักป้องกันโรคโควิด 2019 ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา อำเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:58   อ่าน 308 ครั้ง