โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
แผนที่การเดินทาง
แผนที่การเดินทาง
แผนที่การเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
   ถึง โรงเรียนดงตาลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Google maps
แผนที่บน Google maps
maps


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น