โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
คำขวัญ / พุทธสุภาษิต
คำขวัญ / พุทธสุภาษิต / สีประจำโรงเรียน / อักษรย่อ

คำขวัญของโรงเรียน

ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  สามัคคี


 พุทธภาษิตประจำโรงเรียน

สติ   สพฺพตฺถ   ปตฺถิยา

สติ  จำปรารถนาในที่ทั้งปวง


สีประจำโรงเรียน

กรมท่า เหลือง


อักษรย่อของโรงเรียน

..