โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชลูกดงตาล


คำร้อง - ทำนอง อ.อัญชลา  จุ้ยมีนวล

เรียบเรียงเสียงประสาน คุณธนพัฒน์  สะตะ


ลูกดงตาลวิทยานี้กล้าแกร่ง

มุ่งร่วมแรงสรรค์สร้างทางสดใส

จากวัดเก่าเป็นสถาบันอันเกรียงไกร

ก้าวเดินไปสู่วิถีที่งดงาม

ศิษย์ดงตาลทั้งมวลล้วนสร้างชื่อ

ร่ำระบือปรากฏไกลให้เกรงขาม

ทั้งการเรียน  กีฬา  จรรยางาม

เลื่องลือนาม  เกียรติยศปรากฏมา

เลิศวิชาการ   อาคารร่มรื่น

ชุ่มชื่นคุณธรรม  เลิศล้ำกีฬา

พัฒนาบุคลากร เอื้ออาทรต่อชุมชน

ลูกดงตาล ทุกคน จำใส่ใจ

อันธงกรมท่า เหลือง เตือนใจอยู่

โบกปลิวคู่ยอดตาลเด่นไสว

หลวงพ่อรอดอันศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มภัย

ลูกดงตาลจะก้าวไปเพื่อพัฒนา