โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

       

     

เป็นเครื่องหมายมงกุฏ มีรัศมีเจิดจ้าบนยอดมงกุฏ ใต้มงกุฏเป็นเครื่องหมายอุณาโลม มีรูปหลวงพ่อรอดประดิษฐานในวงกลมระหว่างต้นตาลคู่ ชื่อโรงเรียนประดับอยู่บนผืนธงใต้รัศมีวงกลม