โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม “ลอยกระทงที่ดงตาล”
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนดงตาลวิทยา นำโดย นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม “ลอยกระทงที่ดงตาล” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ บ่อน้ำโรงเรียนเรียนดงตาลวิทยา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,10:49   อ่าน 3769 ครั้ง