โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document โครงสร้างองค์กร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.43 KB