โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document ตค64   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.53 KB
Adobe Acrobat Document พย64   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.84 KB
Adobe Acrobat Document ธค64   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.59 KB
Adobe Acrobat Document มค65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77 KB
Adobe Acrobat Document กพ65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.19 KB
Adobe Acrobat Document มีค65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.11 KB
Adobe Acrobat Document เมย65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.66 KB
Adobe Acrobat Document พค65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.36 KB
Adobe Acrobat Document มิย65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.93 KB
Adobe Acrobat Document กค65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.81 KB
Adobe Acrobat Document สค65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.43 KB