โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องน้ำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.39 KB
Adobe Acrobat Document ผู้ชนะ พัฒนาระบบจัดการภายในโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.5 KB
Adobe Acrobat Document ผู้ชนะ ปรับปรุงภูมิทัศน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.12 KB
Adobe Acrobat Document ผู้ชนะ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.66 KB