โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนดงตาลวิทยา 
หมู่ 12 ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-781052
โทรสาร 036-781052
Email dongtan1@hotmail.com