โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นิศารัตน์ โพธิ์ศรี (ฝน)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : -
อีเมล์ : nisaratphosri29@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ปนัดดาอินเตอร์
ตำแหน่ง : พนักงานแพ็ค
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1/11-12 ม.9 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 พ.ย. 2564,12:45 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.129.31


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล