โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย วีระศักดิ์ อยู่จ่าย (เล็ก)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 9
อีเมล์ : Family 7455 @ gemail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม